ຫ້ອງພັກ

Standard Room

Standard Room

Terrace Room

Terrace Room

Deluxe Room

Deluxe Room

Deluxe Suite

Deluxe Suite

ໂຮງແຮມອ່າງຄໍາຂອງພວກເຮົາ ມີໜຶ່ງໃນຫ້ອງຮັບແຂກທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຫ້ອງພັກທັງໝົດ 75 ຫ້ອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕົບແຕ່ງດ້ວຍການປະສົມປະສານທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງທັງຮູບແບບດັ້ງເດີມ ແລະ
ຮູບແບບທັນສະໄໝ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆສຳລັບຫ້ອງມາດຕະຖານໄດ້ແກ່ ບໍລິການອິນເຕີເນັດຟຣີ, ໂທລະສັບລະຫວ່າງປະເທດ (IDD) ໃນຫ້ອງພັກ, ໂທລະທັດດາວທຽມລະບົບຈໍ LCD, ເຄື່ອງປັບອາກາດ,
ລະບົບກຸນແຈຫ້ອງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕູ້ເຢັນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສຳລັບເຮັດກາເຟ ແລະນໍ້າຊາຟຣີ.
ຄ່າຫ້ອງພັກຍັງລວມອາຫານເຊົ້າອີກ.
ທ່ານສະບາຍໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍລິການທ່ານໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພັກອາໄສຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
Angkham Hotel in VIentiane, Laos