ການບໍລິການຂອງໂຮງແຮມ

Dao Seng Houng Restaurant

Dao Seng Houng Restaurant

Energy - Fitness Training Studio

Energy – Fitness Training Studio

ທ່ານສາມາດຮັບປະທານອາຫານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາທີ່ ຮ້ານອາຫານດາວແສງຮຸ່ງ ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື
ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ສຳລັບອອກກຳລັງກາຍ – ຫ້ອງອອກກໍາລັງກາຍEnergy – Fitness Training
Studio ກໍ່ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບໍລິການທ່ານ. ໂຮງແຮມອ່າງຄໍາ ຂອງພວກເຮົາ ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ການມາພັກອາໄສຂອງທ່ານຢູ່ກັບພວກເຮົາ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າຈົດຈໍາ.

ການບໍລິການອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນ ໂຮງແຮມອ່າງຄໍາ ຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ: ບ່ອນຈອດລົດຟຣີ,
ບໍລິການຊັກລີດ, ບໍລິການສູນທຸລະກິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.

Angkham Hotel in VIentiane, Laos