ຮ້ານອາຫານດາວແສງຮຸ່ງ

Dao Seng Houng Restaurant

ພໍ່ຄົວມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາທີ່ ໂຮງແຮມອ່າງຄໍາ ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ານ
ດ້ວຍອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ນັບຈາກລົດຊາດແບບດັ່ງເດີມຂອງລາວໄປຈົນເຖິງອາຫານນານາຊາດ.
ອາຫານທີ່ ຮ້ານອາຫານດາວແສງຮຸ່ງ ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງຂຶ້ນໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງປຸງທີ່ສົດໃໝ່ທີ່ສຸດ,
ເພື່ອຮັບປະກັນລົດຊາດອັນແຊບຊ້ອຍທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຮັບປະທານ.
ຮ້ານອາຫານດາວແສງຮຸ່ງ ຂອງພວກເຮົາ ມີສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ ຈຶ່ງເໝາະແກ່ການໃຊ້ເປັນສະຖານ
ທີ່ທາງເລືອກທີ່ສົມບູນແບບ ສໍາລັບງານລ້ຽງສ່ວນຕົວຕ່າງໆຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ງານລ້ຽງຂອງ ບໍລິສັດ,
ການພົບປະສັງສັນຂອງຄອບຄົວ ຫຼື ງານລ້ຽງວັນເກີດ.
Angkham Hotel in VIentiane, Laos