ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາ

buy discount evening dresses online

Dok Ngern Meeting Room

Dok Kham Meeting Room

Dok Kham Meeting Room

wedding dresses 2017

Dok Khoun Meeting Room

ບັນດາຜູ້ຈັດງານ ໄດ້ເລືອກໂຮງແຮມອ່າງຄໍາ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ເພາະວ່າພວກເຮົາສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຊຸມວິຊາການ,
ການສໍາມະນາ, ການເປີດໂຕສິນຄ້າ ຫຼື ພິທີເຊັນສັນຍາຕ່າງໆ.

 

ທ່ານສະບາຍໃຈໄດ້ເລີຍວ່າ ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການອັນປະທັບໃຈເມື່ອແຂກຂອງທ່ານມາເຖິງ
ໃນໄລຍະພັກຜ່ອນລະຫວ່າງການປະຊຸມ ທາງງໂຮງແຮມຂອງພວກເຮົາ ຍັງມີ
ເຂົ້າໜົມເຄັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ, ລວມເຖິງ ນໍ້າຊາ ແລະ ກາເຟຕື່ມອີກ.
Angkham Hotel in VIentiane, Laos