ງານມົງຄົນສົມລົດ

Wedding Photowedding dresses NZ
ເປັນປະສົບການທີ່ລືມບໍ່ໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ເພື່ອນມິດ ແລະ ບັນດາແຂກທີ່ມີກຽດຂອງທ່ານ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພື່ອນສະໜິດ ຫຼື
ຜູ້ເຂົ້າມາຮ່ວມງານເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ໂຮງແຮມອ່າງຄໍາ ຂອງພວກເຮົາ ຮັບປະກັນກາ ປະສົມປະສານທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບທ່ານ.
ຫ້ຫ້ອງຈັດງານລ້ຽງແສງອ່າງຄໍາ (Seng Angkham Ballroom) ສາມາດຮອງຮັບແຂກທີ່ມາຮ່ວມງານສົມລົດໄດ້ເຖິງ 600 ຄົນ,
ໃນຂະນະທີ່ເດີ່ນຂ້າງສະລອຍນໍ້າສາມາດຮອງຮັບແຂກໄດ້ເພີ່ມເຕີມອີກ 200 ຄົນ,
ສົມທົບກັບສະຖານທີ່ທີ່ສວຍງາມເພື່ອເປັນອົງປະກອບເພີ່ມເຕີມສຳລັບໂອກາດດັ່ງກ່າວ.
ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ງານສົມລົດທຸກງານມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ເປັນທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ມາຮ່ວມງານ, ສະນັ້ນ,
ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແກ່ພວກເຮົາ ໂດຍຕິດຕໍ່ມາທີ່ເບີໂທລະສັບ:
+856 21 900011-13, 414848-9 ຫຼື ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ ຫາພວກເຮົາໄດ້ພຽງແຕ່ຄຼິກທີ່ນີ້
Angkham Hotel in VIentiane, Laos