ການພົບປະສັງສັນ ແລະ ງານລ້ຽງຕ່າງໆ

Meeting Rooms

Meeting Rooms

Private Functions

Private Functions

Weddings

Weddings

ໂຮງແຮມອ່າງຄໍາ ຂອງພວກເຮົາ ມີຄວາມຍິນດີໃຫ້ບໍລິການໃນການຈັດງານທາງທຸລະກິດ ແລະ
ງານລ້ຽງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ໃນທຸກໆໂອກາດ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະຊຸມ, ການບັນຍາຍ, ຫຼື
ອາດຈະເປັນງານລ້ຽງສະຫຼອງວັນແຕ່ງງານຂອງທ່ານ; ສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້
ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດແກ່ທ່ານ ສຳລັບງານລ້ຽງລະຫວ່າງເພື່ອນມິດສະຫາຍ ຫຼື ງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບຕ່າງໆ
ຊຶ່ງພວກເຮົາສາມາດຮອງຮັບແຂກໄດ້ເຖິງ 800 ຄົນ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອປຶກສາວິທີການທີ່ ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ໃນການວາງແຜນການຈັດງານປະຊຸມ ຫຼື
ງານລ້ຽງພົບປະສັງສັນຕ່າງໆຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ເບີໂທ ລະສັບ: +85621 900011-13, 414848-9 ຫຼື
ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ ຫາພວກເຮົາໄດ້ພຽງແຕ່ຄຼິກທີ່ນີ້
Angkham Hotel in VIentiane, Laos